• Royal Star Fiber Glass
 • Royal Star Fiber Glass
Royal Star Fiber Glass
Royal Star Fiber Glass
Royal Star Fiber Glass

About Us

 •  ႒ာနဆိုင္ရာမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ အထူးေစ်းႏွုန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

   ဂါလံ ( ၅၀ ) မွ ဂါလံ ( ၅၀၀၀ ) ထိ ဆိုဒ္အမ်ိဳးေပါင္း ( ၆၀ ) ေက်ာ္အဆင္သင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

   ေရတိုင္ကီမ်ားကို ႏွစ္ ( ၃၀ ) အာမခံ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

   လိုအပ္ေသာ ေအာ္ဒါဆိုဒ္မ်ိဳးစံုကို သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏွုန္းျဖင့္ ေအာ္ဒါမွာယူႏုိင္ပါသည္။

   ျမိဳ ့တြင္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို ့ေဆာင္တပ္ဆင္ေပးျခင္း ၊ ေရပိုက္ဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

   စက္ရံုသံုး ၊ အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကိဳး ၊ ပန္ကာ ၊ အိတ္ေဇာဖန္ ႏွင့္ အိမ္အလွဆင္ မီးပစၥည္းမ်ိဳးစံုျဖန္ ့ခ်ိေရး

   ဖိုင္ဘာ တိုင္ကီ ၊ စတီး တိုင္ကီ ႏွင့္ သံတိုင္ကီ

   ေၾကြျပား ၊ ေၾကြထည္ ႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္း သံုး ပစၥည္း

   ေရပိုက္ ၊ ေရ ေမာ္တာ ႏွင့္ ပိုက္ဆက္ ပစၥည္း

   လုိင္းသြပ္ ၊ ေျဗာင္သြပ္ ႏွင့္ ကာလာသြပ္

   ဂ်မ္ဆင္သုတ္ ႏွင့္ ပလာစတာ ေကာနစ္

   သံဇကာ ၊ ခ်ိန္းလိတ္ ႏွင့္ သံဆူးၾကိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္

   အိမ္ေဆာက္ ပစၥည္း မ်ိဳးစံု ၿဖန္ ့ခ်ီေရး

   ေရစင္ ၿပဳလုပ္ၿခင္း

   Super Star, Royal Star Fiber Glass, Water Tank မ်ားကို ဦးလွေမာင္ မိသားစုမွ တဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ အၿဖစ္ ေစ်းႏွဳန္း ခ်ိဳသာစြာ ၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ ၿဖန္ ့ခ်ီ ေပးေနပါသည္၊၊

Our Company's Products


Contact Us